Optuženi se terete da su u okviru širokog i sistematičnog napada VRS-a, usmjerenog protiv stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Bosanskog Novog i okoline, od aprila 1992. godine do kraja novembra 1995. godine, kao pripadnici Voda vojne policije Lake novogradske brigade VRS-a, postupali suprotno osnovnim odredbama međunarodnog humanitarnog prava, te počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su bili protivpravno zatvoreni u logoru Vatrogasni dom.

Zatvorene civile, prema navodima optužnice, optuženi su mučili, zlostavljali, premlaćivali na surove načine i nečovječno postupali prema njima nanoseći im teške i po život opasne ozljede, od kojih i danas imaju trajne posljedice.

U optužnici se navodi da je od posljedica zlostavljanja nekoliko civila preminulo, a više zatvorenika je od strane optuženih odvedeno u nepoznatom pravcu, gdje su ubijani, a da posmrtni ostaci više ubijenih osoba ni do danas nisu pronađeni.

Navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 45 svjedoka i prilaganjem više od 150 materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.