Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini oglasila se u vezi sa odlukom Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija (UN) po predstavci žrtve iz Bosne i Hercegovine.

Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti:

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja odluku Komiteta UN-a protiv torture kojom se od BiH traži da pruži sve oblike naknade štete žrtvama ratnih zločina, uključujući i žrtve seksualnog nasilja. Dužnost je vlasti da djeluju na adekvatan način i osiguraju zadovoljenje pravde za preživjele žrtve, te da im omoguće pristup ključnim uslugama i podršci. Pružanje mogućnosti osobama koje su žrtve ratnih zločina da traže nadoknadu pretrpljene nematerijalne štete, važan je iskorak u garantiranju prava žrtava u BiH.

Odluka Komiteta UN-a u skladu je sa preporukama Misije sadržanim u izvještaju pod naslovom "Postizanje pravde za žrtve seksualnog nasilja u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini: napredak ostvaren pred sudovima u BiH od 2014. do 2016. godine", objavljenom u junu 2017. godine. U navedenom izvještaju Misija ističe pozitivan napredak koji se očituje u povećanju broja odštetnih zahtjeva za naknadu nematerijalne štete dodijeljenih žrtvama seksualnog nasilja u predmetima ratnih zločina. Međutim, izvještaj također ukazuje na znatne prepreke u postupku izvršenja. Misija poziva nadležne organe u Bosni i Hercegovini da provedu odluku Komiteta UN-a i razmotre preporuke sadržane u navedenom izvještaju.