Kako je saopćeno iz GPBiH, Rajo K. je 16. marta ove godine, dok je obavljao poslove graničnih provjera na ulazu u BiH na međunarodnom graničnom prijelazu Brčko, kontrolirao I. A., koji je posjedovao ličnu kartu Republike Hrvatske, A. A., koja je posjedovala ličnu Republike Hrvatske, te F. F., koji je, također, posjedovao ličnu kartu Republike Hrvatske, a koji su putovali u vozilu marke "audi A5".

VEZANI TEKST - Hoće li nakon nagodbe s Tužilaštvom korumpirani granični policajac ostati na poslu?

Kada su pristupili graničnim provjerama kod policijskog službenika JGP-a Brčko Raje K. i predali mu na uvid dokumente za prelazak državne granice, odnosno lične karte RH, on im je rekao da ne mogu prijeći granični prijelaz i ući u Bosnu i Hercegovinu, ako na uvid ne pokažu putnu ispravu BiH. Rekao im je i to da zbog neposjedovanja putnih isprava BiH moraju platiti kaznu u visini od 300 KM, koju mogu da plate po 150 KM u roku od osam dana.

Državljani Hrvatske su tražili da im vrati dokumente kako bi se vratili i otišli na drugi granični prijelaz, a na prijedlog graničnog policajca Raje K. jedna od navedenih osoba u dokumente od vozača stavila je 20 eura.

Granični policajac uzeo je novac, te im omogućio prelazak državne granice, pri čemu je postupao suprotno Zakonu o policijskim službenicima BiH, suprotno Odluci o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Planom djelovanja Granične policije BiH na sprječavanju širenja koronavirusa i Pravilniku o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave.

On je time počinio teže povrede službene dužnosti Zakona o policijskim službenicima BiH, odnosno Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika BiH, koje su definirane kao "neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka", te "ponašanje koje narušava ugled policijskog organa" i "zloupotreba službenog položaja".