Sve je ostalo na izjašnjavanju da li da se ovaj proces obavi  po hitnom ili redovnom  postupku. Nakon što odluka  o hitnosti nije dobila potrebnu većinu, u skladu sa Poslovnikom,  izbor v.d načelnika ići će po redovnoj proceduri i pred vijećnicima će se ponovo naći  za 15 do 20 dana.

Na sjednici kolegija jednoglasno je bio donesen zaključak da se izbor v.d načelnika izvrši po hitnoj proceduri. Međutim na današnjoj sjednici, prije utvrđivanja dnevnog reda, Klub vijećnika SDA tražio je da to ide po redovnoj proceduri, ali  uz skraćenje rokova, što Poslovnikom nije predviđeno, pojasnila je predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Arslanagić.

Ni prijedlog da se izbor v.d načelnika izvrši po hitnoj proceduri danas nije podržan.

- Prilikom glasanja bilo je pet naspram pet vijećnika, tako da ćemo postupiti u skladu sa Poslovnikom o radu vijeća. Sutra će svim klubovima biti upućen zahtjev za dostavljanje prijegloga kandidata u roku od deset dana, što ćemo u konačnici objediniti i dostaviti svima u roku od sedam dana prije održavanja sjednice, tako da će ovo pitanje ići po redovnoj proceduri i na sjednici se ponovo naći za 15 do 20 dana – pojasnila je Arslanagić.

Načelnik Općine Foča u FBiH Esed Radeljaš preminuo je u ponedjeljak, 18. januara. Do održavanja prijevremenih izbora za novog načelnika općine o čemu će se izjasniti CIK BiH, potrebno je imenovati vršioca dužnosti načelnika ove lokalne zajednice.