Dio zastupnika u državnom Parlamentu, njih 11, smatra da je ukidanje takozvanog "bijelog hljeba" bilo neustavno.

Momčilo Novaković (NDP), Zaim Backović (BPS), Borislav Bojić (DNS), Đorđo Krčmar (DNS), Nenad Lalić (SDS), Miroslav Milovanović (SNSD), Jovan Vukovljak (DNS), Nikola Lovrinović (HDZ), Predrag Kožul (HDZ), Salko Sokolović i Sadik Ahmetović (Nezavisni blok) podnijeli su 15. oktobra ove godine apelaciju Ustavnom sudu BiH kojim traže ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o plaćama i nakandama u institucijama BiH, kojima je ukinut "bijeli hljeb".

Ove izmjene su, na prijedlog zastupnika Mirsada Đonlagića, u Zastupničkom domu usvojene u februaru 2015., a u Domu naroda godinu dana kasnije, u martu 2016., nakon čega su stupile na na snagu. Time je ukinuta ova naknada, koja se izabranim i imenovanim zvaničnicima isplaćivala po isteku mandata u trajanju od godinu dana, ili do pronalaska novog posla.

Zanimljivo je da su od 11 potpisnika apelacije samo dvojica bili protiv usvajanja izmjena i to Lovrinović i Kožul, a čak pet ih se u međuvremenu predomislilo. Novaković, Backović, Bojić, Sokolović i Ahmetović su prilikom glasanja bili za ukidanje "bijelog hljeba". Krčmar, Lalić, Milovanović i Vukovljak nisu prisustvovali ovoj sjednici.