Oni su na ovaj način postupili po preporuci Vlade Federacije BiH koja je sadržana u Uredbi za pomoć i pomogli svojim uposlenim, u vrijeme inflacije i rasta indeksa potrošačkih cijena.

- Tačno je da je Natron-Hayat isplatio po 1.080 KM pomoći radnicima. Isplata je izvršena za 868 radnika. Uprava je cijenila da je najbolji momenat za isplatu kraj augusta, kako bi radnici lakše prevazišli finansijske teškoće u vezi s početkom školske godine i osiguranju grijanja za zimski period. Svakako da im je dodatno primanje značajno pomoglo - kazao nam je Zahirović.

Upitali smo da li ima poruku za ostala poslodavce.

- Poruka ostalim poslodavcima je da, ukoliko su u mogućnosti, isplate pomoć radnicima i tako podignu moral radnicima za ostvarenje boljih poslovnih rezultata - kazao je.

Osvrnuo se na Uredbu za pomoć stanovništvu Vlade Federacije BiH koja je donesena u julu.

- Što se tiče Odluke Vlade o pomoći stanovništvu, osvrnut ću se samo na dio koji se odnosi na privredu. Svakako bi bilo bolje da je Vlada dozvolila neoporezivu isplatu u više tranši. Naša trenutna likvidnost nam je omogućila jednokratnu isplatu, ali postoji niz preduzeća koja imaju problema s likvidnošću.

Svojom odlukom Vlada je pomogla likvidnim firmama, a nelikvidnim stvorila problem u vidu pritiska radnika za dodatnom isplatom. Prava pomoć poslodavcima bi bila u smanjenju doprinosa na plaću uposlenika - rekao je Zahirović.

VEZANI TEKST - Svi radnici u FBiH očekuju po 1.080 KM pomoći od poslodavaca, do sada ih je neznatan broj dobio

U ranijem razgovoru sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata BiH, Udruženja poslodavaca FBiH, rečeno nam je da je tek mali broj poslodavaca i državnih firmi isplatilo jednokratnu pomoć radnicima i to uglavnom u manjem iznosu od preporučenog. 

Kompanija BH Telecom je isplatila radnicima 70 posto od 1.080 KM, BH Pošte su isplatile po 1.080 KM, kao i ceste FBiH.