Za realizaciju ovog zakona radi se rebalans budžeta i preispitivanje svake stavke u budžetu, naglasio je premijer. 

Zakonom se predviđa sljedećih 10 mjera, a one su, kako iz Vlade navode:

-Subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja: Na nivou FBiH garantujemo uplatu doprinosa na minimalnu plaću radi održavanja zaposlenosti. Pozivamo i druge nivoe vlasti da svojim mjerama dodatno podrže poslodavce i obrtnike na bazi informacija sa terena. 

- Zakonom smo svim nivoima vlasti omogućili da mogu vršiti prmnamjenu sredstava, iz različitih fondova. Naprimjer, sredstva za javna skloništa, naknada od prenamjene poljoprivrednog zemljišta i drugo. Iz ovih sredstava kantoni i opštine trebaju pripremiti programe i osigurati dodatnu podršku za stanovništvo i privredu. Posebno se to odnosi na podršku za djelatnosti kojima je zabranjen ili onemogućen rad, te na ukidanje parafiskalnih nameta i naknada.

- Zakonom osiguravamo stabilnost svih isplata iz budžeta, penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada

- Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit

-Obrtnicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak

VEZANI TEKST - Fadil Novalić: Šta donose ekonomske mjere Vlade FBiH za pomoć privredi i očuvanju radnih mjesta

-Obustavlja se obračun i plaćanje zatezne kamate na javne prihode tokom trajanja stanja nesreće i 90 dana nakon ukidanja stanja

- Obustavljaju se svi pravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci za vrijeme trajanja nesreće

- Za sva kašnjenja u plaćanju obaveza između poslovnih subjekata obustavlja se obračun zateznih kamata

 - Prekidaju se rokovi zastare dok traje stanje nesreće i 30 dana nakon prestanka stanja nesreće

- Uspostavlja se Garantni fond za koji će Vlada izdvojiti depozit od 80 miliona KM, a putem kojih će se garantovati plasmani prema malim i srednjim preduzećima. Uz primjenu multiplikatora, malim i srednjim privrednicima će se staviti na raspolaganje 400 miliona KM za potrebe likvidnosti.