Odnesoše televizor, dvosjed, trosjed, sve

- Postoji li igdje ovakav zakon u bilo kojoj zemlji našeg okruženja ili Evropskoj uniji, kakva su iskustva ako postoji, ja ga nisam ga uspio naći. I bojim se da jednim ovakvim zakonom praktično šaljemo poruku da institucije ove zemlje, odnosno, politika, pored zdravih i živih tužilačkih institucija i pravosudnih, ima pravo da ne implementira odluke ustavnih sudova.

A da postoji neka druga kategorija običnog građanina kojem u slučaju neizvršenja dođu kući, uzmu televizor i trosjed i dvosjed i sve mu odnesu iz kuće. Interesuje me šta je smisao ovog zakona ako nema sankcije, da li ga ima igdje u pravnom sistemu EU-a ili drugih zemalja? - pitao je Žuljević i dodao:

- I ovako kako je napisan i ponuđen, bojim se da više šalje pogrešnu poruku našeg pravnog sistema prema svima onima koji bi nešto radili sa ovom državom i ovim entitetom u budućnosti naspram činjenice da moramo ozbiljno otvoriti priču neefikasnosti tužilačkih organa i pravosudnih, sa neodgovornom politikom, da nekažnjeno može "divljati" nad pravnim sistemom FBiH.

Delegat Jasmin Duvnjak (SDA) je pitao kakvo je trenutno stanje u vezi sa neprovođenjem odluka i presuda Evropskog suda za ljudska prava, te Ustavnog suda FBiH i BiH.

Problemi sa izvršenjem odluka 

Predstavnik Vlade FBiH delegatima je kazao kako su odluke ustavnih sudova zaštićene krivičnim sankcijama, uz konstataciju da ima najmanje 14 rješenja o neprovođenju. Rečeno je da ima problema sa izvršenjem odluka.

Navedeno je kako postoji jako veliki broj odluka koje se nalaze u Parlamentu FBiH, a koje se vraćaju iz faze prijedloga u faze nacrta, a čije usvajanje je u vezi sa odlukama Ustavnog suda FBiH.

Ovaj prijedlog zakona tokom glasanja nije dobio potrebnu većinu u Domu naroda FBiH.