- U samoizolaciji na dan 26. mart imamo 1.569 osoba. Pored toga za 283 osobe je istekao taj period. Razgovarali smo o potreni proglašenja stanja epidemije što otvara neke druge mogućnosti onima koji rade na prevenciji i liječenju, i o tome ćemo također donijeti odluke. Danas smo razgovarali i o mogućnostima za povećanje broja testiranja u skladu sa preporuka WHO, i o tome će odluke biti donesene narednih dana. Na području Kantona Sarajevo imamo pet klastera, to su "Igman" Konjic, Imidž, Privredna komora FBiH, uposlenici firme gdje je radila preminula osoba, te autobus koji je 19. marta došao iz Turske. Nadležne službe radit će na praćenju ovih klastera, njihovom pronalasku, izolaciji osoba - rekao je Nenadić dodajući kako će redovno građane informisati o stanju.

Razgovarano je i o potrebi pružanja dodatne podrške domovima zdravlja u Sarajevu, i Vlada je spremna uraditi sve što bude potrebno. 

- Da bi se olakšalo građanima, razgovarali smo i o broju 08 00 80 i njegovog proširenja kapaciteta.Razgovarano je o ubrzanoj proceduri nabavke preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS neophodne opreme, tako da se nastavljaju razgovori unutar Vlade i sa međunarodnim partnerima kako bi u što kraćem roku osigurali neophodnu medicinsku i santitetsku opremu - naveo je Nenadić. 

Nihada Glamoč, komandant Štaba civilne zaštite kazala je da su ažurirani spiskovi starijih građana koji zbog mjera zabrane ne mogu izlaziti po lijekove i namirnice.  

- Trenutno ih je oko 2.200 za čitav Kanton. U svakoj općini bit će određene apoteke, volonteri će im od sutra doći na adresu i donijeti lijekove i neophodne namirnice, i kada im donesu mogu im reći šta je to što im još treba. Radnici komunalnih preduzeća će ići na teren samo ako je ugrožena sigurnost. Oni moraju imati kompletnu zaštitnu opremu, i samo u tim slučajevima će dolaziti. Krenula je dezinfekcija, ispred svakog ulaza u zgradu, kuće bit će dezinfekciono sredstvo. Najugroženijim socijalnim kategorijama, zaposlenicima u Gerentološkom centru, Nahorevo... krenula je distribucija zaštitne opreme - kazala je Glamoč.