Kandidatkinja za načelnicu općine Stari Grad je Nejira Sarajlić, diplomirana pravnica rođena 1994. u Sarajevu.

Poručila je da su oblasti kojima se planira posebno posvetiti, ako bude izabrana, ekonomija, urbanizam, turizam, ali i sva druga pitanja iz nadležnosti općine.

- U kampanji ću se posebno fokusirati na promociju nove ideje i paradigme za izgradnju bolje lokalne zajednice, a samim tim i države - rekla je Sarajlić.

Sanel Šarić, kandidat za načelnika općine Novo Sarajevo je ekonomista porijeklom iz Višića kod Čapljine, rođen 1972.

Namjerava posvetiti posebnu pažnju ekonomiji, ekologiji i socijalnim pitanjima, a u okviru općinskih nadležnosti obrazovanju i kulturi.

- Timski rad i interkulturalna kompetencija stečena na radnim mjestima u diplomatskom predstavništu i firmama sa poslovanjem na međunarodnom tržištu su iskustva koja želim staviti na raspolaganje društvenoj zajednici - istakao je Šarić. 

Predstavaljanju kandidata prisustvovao je i predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić koji je naveo da imaju kandidate u 36 izbornih jedinica - 322 za općinska i gradska vijeća i četiri za načelnike.

Potcrtao je da je Platforma za progres stranka koja je nastala organskim putem a ne tako što su ljudi u nju prešli iz drugih stranaka, što pokazuje i podatak da dvije trećine njihovih kandidata nisu bili politički angažovani.