Čitaoci koji su kontaktirali našu redakciju tvrde da nikada nisu dali svoj broj spomenutoj stranci i protestiraju što im se na taj način narušava privatnost. Nema traga s kojeg je broja poslana poruka, osim što se jasno vidi da je pošiljalac Platforma za progres na čijem čelu je Mirsad Hadžikadić.

Platforma za progres imala je ovakvu praksu i za Opće izbore 2018. godine. U prilogu donosimo žalbu jednog građanina BiH (ime i preziem poznatio redakciji) upućeno Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH.

 

Agencija je u tom aktu navela da je potrebno da se građani pismenim putem izjasne da li zahtijevaju da Agencija provede postupak. Detalje možete vidjeti na fotografiji iznad. 

U uredu Platforme za progres niko se danas nije javljao na telefon. 

Međutim, Agencija za zaštitu ličnih podataka je 2018. godine također skrenula pažnju podnosiocu pritužbe da pogleda Mišljenje Agencije u vezi sa obradom ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. U tom Mišljenju, između ostalog, stoji: 

- Kontaktiranje fizičkih lica putem telefona ili pisma nije dozvoljeno bez njihove saglasnosti, izuzev prvog kontakta, prilikom kojeg je neophodno zatražiti saglasnost za dalje kontaktiranje, kao i za dalju obradu ličnih podataka. U suprotnom, bez dobijene saglasnosti zabranjena je dalja obrada njihovih podataka na ovaj način.

Građani na društvenim mrežama navode da ih niko nije kontaktirao i pitao da li su saglasni da Platforma za progres šalje SMS-ove na njihov broj, da nisu dali svoj broj Platformi, niti ih je bilo ko drugi ko je ustupio njihov broj Platformi pitao za dozvolu. Tako da se može zaključiti da su podaci, brojevi telefona, ogromnog broja građana zapravo zloupotrebljeni. 

Kompletno Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka možete pročitati ispod.