Općina Novi Grad preuzela je obavezu implementacije projekta, dok Ministarstvo saobraćaja KS i Direkcija cesta Kantona Sarajevo većinski finansiraju realizaciju ovog projekta. Ulica Džemala Bijedića ostvaruje vezu sa IX transverzalom, čija izgradnja je u toku i njena veza sa gradskim autoputem, tako da se ovim projektom kroz cijelu općinu Novi Grad dobija jedan novi koridor primarnog sabraćaja, koji je važan ne samo za Novi Grad nego i za cijeli grad Sarajevo. Kada bude u funkciji IX transverzala, ovaj kružni tok imat će značajnu ulogu da primi sav taj saobraćaj, da rastereti veliki broj vozila koja ulaze u grad, a u isto vrijeme i izlaz iz grada će biti olakšan, od raskrsnice kod GRAS-a pa sve do autoputa.

Projekat izgradnje kružnog toka kod GRAS-a je složen i zahtjevan s obzirom na to da podrazumijeva značajno proširenje saobraćajnog pojasa unutar kruga preduzeća GRAS i na mjestu gdje se sada nalazi manja stambena zgrada. Ti objekti će biti uklonjeni, kao i izmještanje svih podzemnih instalacija.

Uz izgradnju kružnih tokova, planiran je nastavak proširenje ulice Džemala Bijedića sve do granice sa Općinom Novo Sarajevo, još oko 500 metara, do pijace Kvadrant, gdje će postojeći kružni tok biti rekonstruiran i proširen.