Iz Ministarstva finansija RS-a saopćili su da su sredstva za isplatu osigurana rebalansom budžeta za 2022. godinu, a da će isplata početi sukcesivno po zaprimanju prijava.

- Jednokratnu novčanu pomoć prijavom na aplikaciju https://inp.vladars.net/ mogu da ostvare mladi sprebivalištem u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu s državljanstvom BiH/Republike Srpske, rođeni od 1. jula 1993. do 1. jula 2006. godine - navode iz Ministarstva finansija RS-a.

Prilikom podnošenja prijave u aplikaciju je potrebno unijeti lične podatke: ime i prezime, matični broj, broj tekućeg računa, naziv banke u kojoj je račun te označiti mjesto prebivališta.

Istaknuto je da će podaci biti tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odnosno da neće biti korišteni u druge svrhe.