Tokom pretekle sedmice započeli su radovi na sanaciji dijela Ulice Ismeta Mujezinovića između brojeva 18 i 28. Radove koje finansira Općina Centar izvodi građevinska firma Bosman, dok je za nadzor zadužen Energoinvest d.d. Sarajevo. 

Na ovoj saobraćajnici, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici "Breka", potrebno je ukloniti oko 650 kvadratnih metara oštećenih betonskih ploča koje nisu prilagođene teretu motornih vozila, kao i staru tamponsku podlogu umjesto koje će biti postavljena nova, debljine 30 centimetara, a koja će služiti kao nosiva konstrukcija novom asfaltu duž pristupne staze do stambenih objekata dužine 120 i najveće širine do 5,40 metara. 

Odvodnja površinskih voda, koje su najčešći uzrok brzom propadanju nove asfaltne površine, biće kao i do sada, riješena slivnicima, dok će podzemne vode biti sprovedene novim drenažnim plastičnim cijevima.  Bit će uklonjeni oštećeni ivičnjaci umjesto kojih će biti postavljeno gotovo 180 metara novih. Na kraju radova bit će postavljeno 650 metara kvadratnih novog asfalta. 

Za navedene radove, čiji završetak najviše zavisi od vremenskih prilika, Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu obezbijedila 53. 870 KM, navodi se u saopćenju Općine Centar.