Vlada FBiH će na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmotriti više nacrta zakona, među kojima je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije kojim je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. godine u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.

Nacrtom zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode predviđeno je produženje perioda za izmirenje glavnog duga do 30.6.2020.godine.

Bit će razmatrani i nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH i Zakona o policijskim službenicima FBiH, te izmjene Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Federalna vlada upoznat će se s Kvartalnim izvještajem o dugu u kojem je navedeno da su u drugom kvartalu ove godine smanjeni i vanjski i unutrašnji dug.

Na dnevnom redu su i Izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede ("Zeleni izvještaj") u Federaciji BiH za 2018. godinu i informacija o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u prošloj godini.