Na ovom lokalitetu planirani su radovi popločanja betonskih pločnika u obliku romba u dvije boje, u centralnom dijelu radit će se odmaralište kružnog oblika sa instalacijom parkovskih klupa modernog i urbanog dizajna i korpama za otpatke, dok je sa bočnih strana predviđen trotoar.

- Regulacionim planom Otoka – Meander bila je planirana gradnja zgrade, ali su korekcijom regulacionog plana ukinuti planirani objekti kako bi se prostor mogao urediti kao zelena površina - izjavio je općinski načelnik Semir Efendić.

Općina Novi Grad Sarajevo potpisala je ugovor za izvođenje radova na uređenju prilaza i parkovskih površina na lokalitetu Otoka - Meandar sa firmom Mibral Sarajevo, a vrijednost radova iznosi 149.998 maraka sa PDV-om, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.