Optužnicom su obuhvaćeni i direktor Procontrol d.o.o. Banja Luka Slavko Bojić, zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju i zloupotreba u postupku javne nabavke, bivši direktor Sineks laboratorija d.o.o. Sani Crljić zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju, direktor Travel for fun d.o.o Banja Luka Saša Marković zbog krivičnih djela davanje mita i zloupotreba u postupku javne nabavke i direktor Promeding d.o.o. Laktaši, Dragan Dubravac zbog produženog krivičnog djela zloupotreba u postupku javne nabavke.

Prema navodima optužnice, koja broji pet tačaka, Branislav Zeljković se tereti da je, kršeći procedure javnih nabavki, odnosno primjenjujući pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci i direktni sporazum, kada on prema Zakonu o javnim nabavkama BiH nije mogao biti primjenjen, za nabavku zaštitnih maski, medicinskih odijela i termalnih kamera od nekvalifikovanih ponuđača, po cijenama višestruko većim od nabavnih, najgrublje zloupotrijebio svoj položaj i ovlaštenja direktora Instituta za javno zdravstvo, te na na taj način za sebe i druge osumnjičene osobe pribavio imovinsku korist na štetu budžeta RS-a u iznosu većem od milion i 300 hiljada konvertibilnih maraka.

- Nakon provedene vrlo složene istrage, Tužilaštvo je na osnovu pribavljenih više od dvije hiljade materijalnih dokaza, saslušanja više od stotinu svjedoka, provođenja forenzičkih vještačenja mobilnih telefona osumnjičenih i finansijkih vještačenja, te brojnih drugih dokaza utvrdilo ne samo grubo kršenje procedura javnih nabavki, već i koruptivne radnje Branislava Zeljkovića i ostalih osumnjičenih, o čemu govori i podatak da je u odnosu na nabavnu, prodajna cijena zaštitnih maski prema Institutu za javno zdravstvo uvećana za 155 posto, medicinskih zaštitnih odijela za 351 posto, a termalnih kamera za 198 posto – saopćeno je iz Tužilaštva.

Kako navode, nabavkom medicinske opreme po višestruko većim cijenama od nabavnih, koje je u ime Instituta za javno zdravstvo, provodio po prethodnom dogovoru sa drugim osumnjičenim, Zeljković pribavio je sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 335.000 KM, Saši Markoviću i Travel for fun d.o.o Banja Luka u iznosu od 578.780 KM, Slavku Bojiću i Procontrol d.o.o. Banja Luka u iznosu od 241.562 KM i Saniju Crljiću i Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka u iznosu od 28.700 KM.

Optužnicom je predloženo da se od navedenih osoba oduzme imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela, a da se Branislavu Zeljkoviću izrekne i mjera sigurnosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova direktora ili poslova bilo kojeg državnog službenika u državnim organima, javnim ustanovama, javnim preduzećima ili bilo kojim drugim ustanovama kojima je na osnovu zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona povjereno vršenje javnih ovlaštenja u maksimalnom trajanju od deset godina.