Kako navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, na temelju iskustava iz prethodnih godina sačinjen je plan i raspored organizacije rada inspekcijskih timova koje čine sanitarni, tržišno-turistički i inspektori rada, čije će radno vrijeme u periodu održavanja festivala biti prilagođeno Odluci Vlade KS o produženju radnog vremena do 02:00 sata.

Osim navedenih inspekcija, koje će timske nadzore provoditi svako iz svoje nadležnosti, komunalni inspektori su, s ciljem doprinosa što uspješnijoj organizaciji ovogodišnjeg SFF-a, osim općinskim komunalnim inspekcijama, uputili dopise i preduzećima Rad, Park i Gras, koje su pozvali da tokom festivalskih dana intenzivnije provode aktivnosti iz njihove redovne djelatnosti.

S tim u vezi Grasu je upućen dopis da, radi očekivano veće frekvencije putnika, intenziviraju čišćenje svih stajališta javnog gradskog prevoza, kao i čišćenje i dezinfekciju vozila javnog gradskog prevoza.

KJKP Park je, između ostalog, pozvano da intenzivira čišćenje i održavanje svih javnih zelenih površina. Preduzeću Rad je upućen dopis da intenzivira čišćenje i pranje javnih površina, kao i prikupljanje i odvoz otpada na sanitarnu deponiju, posebno na i oko festivalskih lokacija, kako bi se navedene javne površine, po završetku dnevnog programa manisfestacije, što prije dovele u prvobitno stanje.

S ciljem neposredne zaštite komunalne čistoće na terenu oba preduzeća su pozvana da pojačaju kontrole komunalnih redara, posebno u večernjim i noćnim satima.

-Kao vid doprinosa što uspješnijoj organiziciji SFF-a kantonalni inspektori će i ove godine provoditi potrebne inspekcijske aktivnosti i kontrolu privrednih subjekata, s tim da će poseban fokus biti lokaliteti na kojima se održavaju programi SFF-a.

Napominjem da je glavni cilj navedenih kontrola podrška organizatorima SFF-a kako bi se obezbijedio što ugodniji festivalski ambijent svim učesnicima i gostima, kao i brojnim domaćim i stranim posjetiocima, zaljubljenicima filmske umjetnosti. Iz tog razloga, na današnjem sastanku je dogovoreno da će inspektori u svim slučajevima, izuzev grubog kršenja zakonskih propisa, poduzimati preventivne i koretktivne mjere - pojasnio je direktor KUIP-a Fahir Halilović.

Pozivaju sve privredne subjekte u Kantonu Sarajevo da u predstojećim festivalskim danima osiguraju poštivanje pozitivnih zakonskih propisa, uz dobru saradnju s inspekcijskim organima, kako bi se mnogobrojnim posjetiocima omogućilo da maksimalno uživaju u nezaboravnoj atmosferi 28. SFF-a, saopćeno je iz KUIP-e KS.