Također, kako ističu, zbog restriktivnosti u izdavanje potvrda o kretanju, naređene od Štaba civilne zaštite HNK, neće se izdavati potvrde za više članova jedne porodice, već samo podnosiocu zahtjeva.

- Razumljivo je da svaki pojedinac ima svoje razloge zbog kojih podnosi zahtjev, ali smatramo da je javni interes iznad pojedinačnih i da zbog toga neće biti pozitivno riješen svaki podnijeti zahtjev te pozivamo građane da imaju razumijevanje i da svedu kretanje na najmanju moguću mjeru u skladu s preporukama Štaba civilne zaštite HNK - stoji u saopćenju.