Kako je saopćeno iz Policije Brčko distrikta, Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH je Policiji Brčko distrikta BiH uputilo zahtjev za asistenciju prilikom deložacije porodice koja bespravno koristi stan u alternativnom smještaju u ovom naselju.

- S obzirom na to da u pripremi deložacije, nadležne institucije nisu na adekvatan način riješile smještaj deložirane porodice, te imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju na području Brčko distrikta BiH i trenutne vremenske uslove, Policija Brčko distrikta BiH je odustala od asistencije - navodi se u policijskom saopćenju.