Nakon što je Odbor za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo Jedinici za profesionalne standarde MUP-a KS vratio preliminarni izvještaj o rezultatima provedene istrage protiv pripadnika MUP-a KS koji su iskazali podršku smijenjenom komesaru Mevludinu Haliloviću, a o čemu je Faktor ranije pisao, prema kojem nije bila utvrđena osnovanost pokretanja disciplinskog postupka protiv njih, nova istraga je ocijenjena osnovanom, saznaje Faktor.

Odbor za žalbe javnosti na sjednici održanoj 1. augusta potvrdio je ocjenu Odjeljenja za unutrašnju istragu, te je izvještaj o provedenoj istrazi dostavljen disciplinskom tužiocu Uprave policije MUP-a KS na nadležno postupanje.

Tvrdnje iz anonimnih dopisa

Podsjećamo, predmet unutrašnje istrage bilo je potpisivanje i objavljivanje peticije podrške menadžmentu policije na čelu sa Halilovićem, okupljanje policajaca ispred zgrade Vlade KS na dan donošenja odluke u vezi sa ocjenjivanjem rada Halilovića, postrojavanje dva voda naoružanih i uniformisanih policajaca, javno istupanje specijalaca koji su putem medija iznijeli svoje mišljenje, (...), a što je ocijenjeno kao "pritisak na odluke i rad legitiminih organa vlasti".

Više sagovornika Faktora iz MUP-a KS ustvrdilo je da se radi o političkom pritisku na Odjeljenje za unutrašnju istragu, kojem je, navodno, naređeno da "utvrdi bilo šta" kako bi se time moglo "mahati" u političke svrhe.

U jednom od nekoliko anonimnih dopisa dostavljenih Faktoru tvrdi se da iza svega stoji predsjednik Komisije za sigurnost Skupštine KS i zastupnik Naroda i pravde Elvedin Okerić. U dopisu se tvrdi da je on lično dostavio spisak imena policijskih službenika koji se moraju kazniti, te da je načelnica Odjeljenja za unutrašnju kontrolu, kao i drugi policijski službenici iz tog Odjeljenja, ucijenjena činjenicom da su i sami prisustvovali na okupljanju, te da im je obećano da se protiv njih neće provoditi istraga ukoliko zauzvrat po svaku cijenu utvrde osnovanost istrage protiv policajaca.

Također se tvrdi da Okerić "preko poslušnika u MUP-u", direktno daje upute unutrašnjoj kontroli, da se radi o njegovoj privatnoj istrazi protiv ljudi koji mu ne odgovaraju, te da je Odjeljenju dostavio čak i spisak pitanja koja će postavljati policijskim službenicima u vezi sa okupljanjem ispred Vlade KS.

Navodi se i to da prema Poslovniku Skupštine KS, Komisija za sigurnost nema pravo da traži informacije o unutrašnjoj istrazi u MUP-u KS, ali da on, Okerić, to ipak zahtijeva.

Elvedin Okerić

Faktor je jučer kontaktirao Okerića i zatražio da se očituje o ovim navodima. Njegov odgovor koji je putem e-maila dostavio redakciji Faktora prenosimo u cijelosti:

-Prije svega nemam običaj odgovarati na anonimne i ničim potkrijepljene tvrdnje, ali budući da cijenim rad vaše kuće, napraviti ću iznimku i dati odgovore. Kontradiktorna je tvrdnja da se unutrašnja kontrola provodi po anonimnoj prijavi podnesenoj putem Odbora za žalbe javnosti sa sljedećom konstatcijom da sam ja dao imena tj. spisak policijskih službenika. Naravno takvu tvrdnju kategorično odbijam, jer takvo što bi bilo grubo mješanje u interne postupke unutar Uprave policije što svakako nije u skladu sa pozitivnim propisima.

Po pitanju navodne ucjene, to predstavlja krivično djelo, te svakako jedan policijski službenik, a posebno načelnik/ca unutrašnje kontrole bi bila u obavezi da isto prijavi nadležnom tužilaštvu. Isti odgovor mogu dati i na vaše pitanje o dostavljenom spisku pitanja.

Nadležnosti Komisije za sigurnost su propisane prije svega Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, pa tek onda poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo Zakon o unutrašnjim poslovima KS u članu 60. navodi nadležnosti Odjeljak A. Ovlaštenje radnog tijela Skupštine Kantona nadležno za sigurnost u vršenju nadzora

Član 60. (Način i postupak vršenja skupštinskog nadzora)

(1) Skupštinski nadzor nad zakonitošću rada Ministarstva i Uprave policije vrši radno tijelo Skupštine Kantona nadležno za sigurnost.
(2) Nadzor iz stava (1) ovog člana vrši se razmatranjem izvještaja i informacija ministra i policijskog komesara, kao i obavljanjem razgovora sa ministrom i policijskim komesarom, a ako se ocijeni potrebnim, može se izvršiti i neposredni uvid u akte i predmete, odnosno dokumentaciju Ministarstva i Uprave policije.
(3) Ministarstvo i Uprava policije dužni su radi vršenja nadzora iz stava (1) ovog člana dati na uvid tražene podatke, spise i dokumentaciju, kao i potrebna objašnjenja u zahtijevanom roku.

Poslovnik o radu Skupštine Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst) u članu 53. Tačka alineja 5 i 6 jasno govore o nadležnostima komisije a koje su u vezi sa navedenim pitanjem.

Član 53. Komisija za sigurnost

- Komisija za sigurnost razmatra pitanja sistema i politiku u oblasti sigurnosti u okviru nadležnosti Skupštine Kantona Sarjevo i s tim u vezi daje prijedloge i mišljenja Skupštini;
- Razmatra provođenje zakona u oblasti kriminaliteta, očuvanje javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja;
- Razmatra pitanja nabavljanja i nošenja oružja;
- Razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih općih akata kojima se reguliše oblast sigurnosti u Kantonu;
- Komisija može zatražiti informacije i dokumente od nadležnih institucija u cilju sagledavanja problematike sigurnosti;
- U slučaju kršenja ili neprovođenja zakona nadležnih institucija Komisija može izvršiti provjeru i u tu svrhu zahtijevati svjedočenje, dokumenta i - U svom radu Komisija može ostvariti suradnju sa svim relevantnim institucijama - stoji u Okerićevom odgovoru. 

Materijalni dokazi

Predsjednik Odbora za žalbe javnosti Željko Mijatović, koji nam je potvrdio da je Odbor dao saglasnost na izvještaj Unutrašnje kontrole, rekao nam je da mu lično nisu poznati bilo kakvi pritisci na načelnicu Odjeljenja.

- Istina je da je Komisija za sigurnost uputila svoje zaključke sa jedne od sjednica Upravi policije, koje je v. d. policijski komesar proslijedio Jedinici za profesionalne standarde. Odbor je upoznat sa navedenim zaključcima i tom prilikom je naloženo da se oni pripoje predmetu otvorene istrage u vezi okupljanja policijskih službenika pred zgradom Vlade KS, te da se na bazi njih dopuni plan interne istrage. Anonimna prijava o prisustvu nekih pripadnika unutrašnje kontrole na protestu je tretirana, urađene su odekvatne provjere i nije tačno da je to u nekoj ladici. Postoje službene zabilješke o angažmanu načelnice Unutrašnje kontrole na realizaciji službenih zadataka u vrijeme protesta - kazao je Mijatović.

Na naše pitanje zbog čega je istraga provedena u odnosu na nekih 30-ak policajaca, ako ih je na okupljanju evidentno bilo znatno više, Mijatović tvrdi da je istraga okončana i ocijenjena osnovanom za sve one policijske službenike za koje postoje materijalni dokazi da su bili ispred zgrade Vlade KS (videosnimci i fotografije).

- Zbog toga je manji broj onih koji su obuhvaćeni istragom od stvarnog broja prisutnih - kazao je Mijatović.

Dodao je da je izvještaj obuhvatio nekoliko unutrašnjih istraga, te da su tri ocijenjene kao osnovane, dvije kao neosnovane, te jedna ocjenom "bez dovoljno dokaza".

Sama peticija podrške menadžmentu na čelu sa komesarom, kaže Mijatović, nije sporna i istraga u vezi s tim je ocijenjena kao neosnovana, dok je u odnosu na objavljivanje peticije na web-stranici MUP-a, postrojavanje dva voda naoružanih i uniformisanih policajaca, te okupljanje bez najave pred zgradom KS ocijenjena kao osnovana.

- Izvještaj, u dijelu koji je ocijenjen ocjenom "osnovan" je Jedinica za profesionalne standarde dostavila disciplinskon tužiocu koji ima rok u kojem mora provjeriti sve navode iz izvještaja i donijeti odluku da li će podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka ili će eventualno ocijeniti da nema dovoljno dokaza za pokretanje disciplinskog postupka. Ukoliko podnese zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka Disciplinska komisija također ima rokove u kojima se rješenjem pokreće disciplinski postupak. Postupak se vodi, u dobrom dijelu, po pravilima krivičnog postupka propisanih Zakonom o krivičnom postupku, sa svim pravilima odbrane. Procedure su propisane Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti - pojasnio je Mijatović za Faktor.

Saznajemo da je većini policijskih službenika koji su predmet istrage na teret stavljeno da su počinili teže povrede službene dužnosti: "ponašanje koje narušava ugled policijskog organa", te "neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka".

Prema Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika MUP-a KS, ukoliko bi nakon okončanog disciplinskog postupka bila utvrđena njihova diciplinska odgovornost, to bi za posljedicu imalo njihovo novčano kažnjavanje (u zavisnosti od broja kaznenih bodova), umanjenjem osnovne mjesečne plaće za određeni procenat na određeni preriod, a za 20 i više bodova, pored osnovne kazne, izriče se i disciplinska sankcija obustavljanja unapređenja u viši čin za vremenski period od 12 mjeseci do tri godine.

Policajcima koji su predmet istrage, kako kažu, od mogućnosti suočavanja sa novčanom kaznom i nemogućnosti napredovanja, teže pada to što se "preko njihovih leđa lome politička koplja i vrši se njihov progon samo zbog podrške menadžmentu organa čiji su uposlenici", što je, kažu, nonsens.

Posebno ističu da njihovo spontano okupljanje ispred zgrade Vlade KS nije utjecalo na bilo koju odluku Vlade, niti je saznanje o odluci koja je donesena prouzrokovalo bilo kakvu reakciju, osim što su se policajci mirno razišli i vratili svojim redovnim poslovima.