Na mezar komandanta Solakovića cvijeće su položili i članovi njegove porodice, prijatelji i saborci, te predstavnici UG "Zelene beretke".

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Solaković je bio jedan od organizatora otpora i pripadnik Udruženja boraca "Zelene beretke", operativac za specijalne jedinice u Glavnom štabu Oružanih snaga Republike BiH, komandant specijalne brigade Štaba vrhovne komande OS RBiH, Mehanizovane brigade, kao i II Samostalnog bataljona I Korpusa Armije RBiH.

Kasnije je obavljao i dužnost načelnika Odsjeka za doškolovanje profesionalnog armijskog kadra i za školovanje u inostranstvu u Ministarstvu odbrane BiH, te Operativnog centra. Ujedno je obavljao i dužnost zamjenika načelnika u Združenom štabu Armije RBiH i HVO-a.

Bio je predsjednik Udruženja boraca "Organizatora i pokretača otpora u Bosni i Hercegovini", te predsjednik Skupštine Udruženja građana "Zelene beretke". Penzionisan je u činu brigadira.

Funkciju zastupnika u Skupštini KS i predsjednika Kluba zastupnika SBB-a obavljao je od 2010. do 2015. godine.