Zbog drastično povećanog broja pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica u 2020. godini, po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bila su potrebna dodatna finansijska sredstva, a iznos za ove namjene od 1.050.000 KM, uvećan je i sada iznosi 2.250.000 KM.

Za pomoć u liječenju po javnom pozivu, na koje pravo osobe koje pripadaju kategoriji boračke populacije (porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i porodice umrlih demobilisanih boraca), odobreni iznos od 450.000 KM ostao je nepromijenjen.