- Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS upoznao se sa Informacijom o poslovnim subjektima koji u skladu sa Uredbom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ostvaruju pravo na finansijsku podršku za maj iz sredstava Kompenzacionog fonda, a za koje je Poreska uprava u periodu 14. avgusta do 1. septembra donijela rješenja da se odobrava isplata - saopćeno je iz Vlade RS.

Upravni odbor odobrio je isplatu sredstava po osnovu ispostavljenih rješenja Poreske uprave u iznosu od 960.379,60 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona za 549 poslovnih subjekata i preduzetnika, odnosno za 1.923 radnika.

- Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS odobrio je isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 295.559,67 KM u skladu sa Uredbom o dodijeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april 2020. godine, po osnovu smanjenja obima poslovanja - stoji u saopćenju.

Upravni odbor prihvatio je Informaciju o potrebi nabavke dva ELISA analizatora i pratećih instrumenata u svrhu sprovođenja istraživanja "Nacionalna studija seroprevalencije COVID-19 infekcije u populaciji RS-a" i odobrio novčana sredstva u iznosu od 200.000 KM za nabavku dva ELISA analizatora i drugih instrumenata potrebnih za sprovođenje istraživanja.

- Po jedan ELISA analizator i pripadajući instrumenti će biti donirani Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu po završetku istraživanja - navodi se u saopćenju.

Na današnjoj sjednici prihvaćena je Informacija o potrebi sufinansiranja nabavke 20.000 doza četvorovalentne vakcine protiv gripa i u te svrhe odobrio novčana sredstva u iznosu od 153.913,50 KM.