Obilne kišne padavine izazvale su izlijevanje rijeka iz korita i u Tuzlanskom kantonu, a najkritičnije stanje trenutno je u Orahovici i Banovići Selu.

Kako RTV Slon prenosi kiša je prouzrokovala poplave u Banovići Selu kod Banovića, te je izazvala izlijevanje iz korita rijeke Turije u mjestu Orahovica na području Lukavca, gdje je poplavljeno nekoliko stambenih objekata, lokalna ambulanta i škola.

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite danas je održana sjednica na kojoj je razmatrana aktuelna situacija na području Tuzlanskog kantona povodom najavljenih obilnih kiša. Sjednici je prisustvovao i direktor JVP "Spreča" doo Tuzla Suad Hasanović koji je prisutne upoznao sa režimom rada hidroakumulacije Modrac i aktivnostima koje se provode u cilju ublažavanja mogućih poplava nizvodno od brane. Zaključeno je da se nastavi sa aktivnim praćenjem stanja na terenu.