- Obzirom da Milanović malo ili nikako ne čita, što se uočava kroz njegov ulični vokabular, treba istaknuti da su oko Deklaracije okupljene 45 organizacije civilnog društva, akademske zajednice i političke organizacije. Tu su predstavnici Bošnjaka, Srba, Hrvata, Jevreja, Roma i svih drugih građana BiH, iz oba entiteta i Brčko Distrikta. To je BiH koju predsjednik Hrvatske na njegovu žalost izgleda ne poznaje - kaže se u saopćenju potpisnika Deklaraacije.

- Dok se sadržaj zvaničnih politika može razumjeti kao rezultat internih političkih procesa unutar države, ton i način na koji Milanović pristupa osjetljivom pitanju Ustava i Izbornog zakona BiH, nespojivo je sa diplomatskom praksom i ulogom Republike Hrvatske u okviru zakona i Ustava obje države.

Pitanje ustavnog uređenja je isključivo unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. Način na koji Milanović "brine" za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini ne opravdava, a što je još važnije i ne doprinosi unutrašnjoj političkoj stabilnost, kao ni bilateralnim odnosima dvije zemlje. Izjavu Milanovića treba posmatrati u kontinuitetu politike koja u zbiru sa inicijativama i izjavama premijera Republike Hrvatske A. Plenkovića predstavlja ozbiljnu diplomatsku kampanju usmjerenu protiv političke stabilnosti, suvereniteta i međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima.

Zvanična politika Republike Hrvatske, bilo u formi izjava i istupa predsjednika ili premijera, kao i principi djelovanja suprotni su temeljnim principima i idejama Evropske unije i Vijeće Evrope.

Postupanjem na način direktnog miješanja u unutrašnje odnose i pitanje prava i pozicije naroda, pa tako i hrvatskog, u okvirima Bosne i Hercegovine, usložnjavate procese, šteteći prvenstveno hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Napominjemo Milanovića da, u skladu sa Deklaracijom o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO (www.deklaracijabih.com), sve aktivnosti koje vode dodatnim etno-nacionalnim i teritorijalnim podjelama bh društva i države BiH su neprihvatljive.Sve promjene u BiH trebaju se odvijati u pravcu ostvarivanja punih ljudskih prava i sloboda svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

- Sretni smo da u Republici Hrvatskoj ima jako mnogo ljudi, organizacija i ustanova koje Bosnu i Hercegovinu vide kao jednakopravnu, prijateljsku i dobrosusjedsku državu. Sa njima nastavljamo saradnju - navodi se u saopćenju.