Na ove sporazume prethodno je Vlada FBiH na nedavnoj sjednici dala saglasnost.

Utvrđena osnovica je 385 KM, koja će se za policijske službenike primjenjivati u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH. Ista osnovica uz bod u iznosu od 1,00 primjenjivat će se za državne službenike i namještenike u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sporazume su u ime Vlade FBiH potpisali federalni premijer Fadil Novalić, a u ime dva sindikata, predsjednik Upravnog odbora Sindikata službenika FMUP-a Mihret Rotić i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samir Kurtović.

- Ovo povećanje je omogućeno rastom budžetskih prihoda koje je ova vlada ostvarila. U odnosu na trenutni nivo plaća, ovo predstavlja povećanje od 11,11 posto, a skupa sa dva povećanja koja smo imali u posljednje četiri godine, rast primanja iznosi više od 22 posto u odnosu na nivo iz decembara 2018. godine.

Mi ćemo ovu novu osnovicu uzeti u obzir pri izradi budžeta za narednu godinu, osigurati sredstva i očekujemo da i Parlament Federacije takav budžet usvoji. Ovo povećanje je dokaz posvećenosti aktuelne vlade na poboljšanju uvjeta rada. Lično mogu reći da ću se, na kojoj god se poziciji ubuduće budem nalazio, nastaviti zalagati za poboljšanje položaja radnika - izjavio je Novalić.

Rotić se u ime policijskih službenika Federalne uprave policije, te službenika i namještenika FMUP-a, zahvalio Vladi Federacije na saradnji koju su imali proteklih godina.

- Ovo je još jedan korak u pravom smjeru ka poboljšanju statusa svih uposlenih u Federalnoj upravi policije i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - rekao je Rotić.

Kurtović je također iskazao zahvalnost Vladi FBiH, naglašavajući važnost današnjeg potpisivanja.

- Pregovarački tim Vlade FBiH s predstavnicima resornih ministarstava i Pregovarački tim Sindikata je kroz pregovore uradio jako dobar posao i mislim da će se u narednom periodu takva saradnja nastaviti. Ona je bila na zavidnom nivou. Imali smo razumijevanje od Ureda premijera i posebno resornog ministarstva finansija koje je zajedno sa Sindikatom provelo sve aktivnosti u vezi s usklađivanjem osnovice s rastom indeksa potrošačkih cijena - kazao je Kurtović.

Današnjem potpisivanju sporazuma prisustvovali su i članovi Federalne vlade, dopremijerka i ministrica finansija Jelka Milićević, dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, ministar pravde Mato Jozić, te ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara. Prisutni su bili i zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman, te predstavnici Sindikata i sindikalnih organizacija policijskih službenika, sudske policije i kazneno-popravnih zavoda.