Susret organizacija civilnog društva sa visokim predstavnikom u BiH održan je danas u prostorijama OHR-a u Sarajevu.

Tokom gotovo trosatnog susreta predstavnici NVO prezentirali su visokom predstavniku Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, koje je do danas podržalo više od 12.000 građana BiH putem web aplikacije www.izmjeneustava.com. Nevladine organizacije instistirale su da se neophodne Ustavne promjene moraju bazirati na presudama međunarodnih sudova i demokratskim stečevinama EU koje važe u svim evropskim državama. Također, Schmidtu su uručena i otvorena pitanja nevladinih organizacija predstavnicima međunarodnih zvaničnika, posebno liderima SAD-a, EU-a, Ruske Federacije i državama koje imaju svoje ambasadore u PIC-u.

Visoki predstavnik pozdravio je aktivnosti civilnog sektora ističući značaj i ulogu koje ove organizacije imaju kao glas građana Bosne i Hercegovine iz svih naroda i reda Ostalih.

Ovom prilikom istaknuto je da je u predstojećim procesima neophodno aktivnije učešće civilnog društva, posebno onih struktura koje se zalažu za uspostavu Bosne i Hercegovine na temeljima vladavine prava i odredbi Evropske konvencije o temeljnim ljudskim pravima i slobodama. Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da uživaju ista prava i slobode koje važe za građane država Evropske unije.

Organizacije su iskazale punu podršku Uredu visokog predstavnika i njegovim aktivnostima koje će biti usmjerene na stabilizaciju prilika u bh. društvu i euroatlanskim perspektivama Bosne i Hercegovine.

Susreti organizacija i OHR-a biće nastavljeni uz konkretizaciju tema i otvorenih pitanja koji se tiču napretka Bosne i Hercegovine prema euroatlanskim integracijama, saopćio je Ured za koordinaciju NVO.