Na sastanku sa premijerom Novalićem rezimirane su dosadašnje aktivnosti kada su u pitanju zdravstvene i ekonomske mjere donesene s ciljem suzbijanja i ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa.

- Kada je riječ o medicinskim kadrovima, istaknula sam činjenicu da smo mi kanton sa najmanjim brojem stanovnika što za sobom povlači mali broj kadrova, pogotovo ljekara specijalista te da naše zdravstvene ustanove nemaju nijednog pulmologa, infektologa kao i to da u našem kantonu imamo samo jednog anesteziologa i epidemiologa. Boriti se u takvim uvjetima zaista nije lahko, ali borimo se zahvaljujući svima njima, pogotovo zdravstvenim radnicima i svima onima koji su bili uključeni u ovu borbu protiv pandemije. Ovo je naša zajednička borba u kojoj trebamo da se međusobno pomažemo i imamo više senzibiliteta, a jedan od načina koji sam predložila na sastanku jeste da oni kantoni koji imaju više anesteziologa ili epidemiologa, u skladu sa njihovim mogućnostima, pošalju ispomoć u one kantone koji ne mogu da se sami izbore sa širenjem virusa - kazala je Obuća.

S obzirom da BPK Goražde zavisi od pomoći sa nivoa FBiH, prema riječima premijerke, nadati se da će se ta podrška i realizovati, ali da lokalne zajednice u svojim nadležnostima prilikom kreiranja budžeta moraju predvidjeti sredstva za pomoć privredi te podršku zdravstvenim ustanovama koje su u njihovoj nadležnosti.

- Prema podacima s kojim raspolaže BPK Goražde, sve je veći broj osoba koje zbog posljedica koronavirusa traže hospitalizaciju, odnosno ljekarsku pomoć. Devetnast naših sugrađana smješteno je u JU Kantonalna bolnica Goražde, četiri su hospitalizirana u Izolatorij Klinike Podhrastovi u Sarajevu, a i mi smo osposobili izolatorij u bivšoj zgradi Đačkog doma u Goraždu, pa apelujem na sve da se poštuje "put pacijenta" i da svi oni koji trebaju hospitalizaciju poštuju tu proceduru – naglasila je Obuća.