Univerzitet u Sarajevu obavještava bosanskohercegovačku i akademsku javnost o smrti uvaženog profesora emeritusa Jusufa Mulića, rektora Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1991/92. do 1992/93. godine. 

Rektorat Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu organiziraju zajedničku komemorativnu sjednicu, koja će biti održana u ponedjeljak 18. 11. 2019. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 11:30. 

Dženaza uvaženom prof. emeritusu Jusufu Muliću klanjat će se istog dana u 13:30 na Gradskom groblju „Bare“.

Prof. dr. Jusuf Mulić je rođen 1933. godine u Konjicu, u uglednoj porodici cijenjenih drvorezbara. U rodnom mjestu je pohađao osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju, a srednju školu završio je u Banjoj Luci. Završio je Poljoprivredni fakultetu u Sarajevu 1957. godine. Nakon završenog studija i odsluženog vojnog roka izabran je za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu na predmetu Troškovi i kalkulacije. Posvetio se izučavanju agrarne mikroekonomike. Magistrirao je na Univerzitetu u Napulju (Italija), a doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Dobio je više specijalizacija na inozemnim univerzitetima i završio postdoktorantski kurs u klasi uglednog profesora Güntera Weinschencka na Univerzitetu Hohenheim u Stuttgartu (SR Njemačka).

Bio je gostujući docent i profesor na univerzitetima u Italiji i Njemačkoj.

Napisao je veliki broj naučnih i stručnih radova, koji su objavljivani u najuglednijim domaćim i stranim časopisima. Objavio je nekoliko udžbenika i priručnika iz agrarne mikroekonomike i eksperimentalne statistike.

Zabilježen je značajan doprinos prof. dr. Jusufa Mulića bosanskohercegovačkoj historiografiji. Profesor Jusuf Mulić dugo se bavio istraživanjem podataka o historiji muslimanskog školstva na području Bosne i Hercegovine, od osmanskog zaposjedanja u drugoj polovini 15. stoljeća pa sve do prve decenije nakon Drugog svjetskog rata, kad su sve muslimanske škole, osim Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, zatvorene. To je istraživanje rezultiralo objavljivanjem deset monografija o muslimanskom školstvu.

Od 2000. do 2014. godine objavio je 20 knjiga. Bio je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu, a na čast profesor emeritusa Univerziteta u Sarajevu promoviran je 2004. godine, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.