Đukanović je u dopisu šefici parlamenta Danijeli Đurović naveo da bi se potencijalnim proglašavanjem tog zakona, njegovim stupanjem na snagu i postupanjem predsjednika "suglasno njegovom tekstu, dejstvu, smislu i duhu" neminovno otvorilo pitanje očuvanja ustavnosti i zakonitosti, te pravne sigurnosti u političkom i pravnom sistemu države.

Navodeći razloge vraćanja Zakona na ponovno odlučivanje, on je konstatirao da bi se stvorile "očito nedemokratske" pretpostavke za uništavanje ustavnog dobra kakvo je princip podjele vlasti zasnovan na ravnoteži i međusobnoj kontroli, a ne na uzurpaciji jednog dijela izvršne vlasti čiji je nosilac predsjednik države, i to od strane Skupštine kao najvišeg doma državnih legislativnih aktivnosti, čemu bi se, inače, u konačnom "pristupilo predmetnim zakonskim inženjeringom", prenose crnogorski mediji.

Skupština je izmjene zakona usvojila na sjednici 2. studenoga, glasovima 41 zastupnika, a predsjedniku Crne Gore ovaj zakon je dostavljen u četvrtak, 3.  studenoga. Nakon što se upoznao s formom i sadržajem Zakona, predsjednik Đukanović odlučio je, suglasno članu 94 stav 1 Ustava Crne Gore, da vrati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku Crne Gore na ponovno odlučivanje Skupštini Crne Gore.