Uvodničari tematske rasprave bili su članovi Vijeća dr. Haris Silajdžić, akademik Abdulah Sidran i prof. dr. Kasim Trnka. Nakon uvodnih izlaganja otvorena je diskusija na kojoj su učestvovali ostali članovi i gosti na Skupštini – predstavnici HNV, SGV i Foruma parlamentaraca BiH 1990.

Skupština je donijela zaključak kojim je obavezala rukovodstvo Vijeća i uvodničare da sublimiraju izlaganja, te da ga u formi stavova i zaključaka dostave međunarodnim predstavnicima, domaćim političkim liderima i bosanskohercegovačkoj javnosti.

Skupština je jednoglasno podržala Principe za izmjene Ustava BiH i Otvorena pitanja međunarodnim zvaničnicima, koje su zajednički usaglasili VKBI, HNV, SGV i Forum parlamentaraca BiH 1990.

Poseban akcenat dat je podršci Principima za izmjene Ustava BiH koje je do sada podržalo gotovo 50.000 građana Bosne i Hercegovine putem web aplikacije www.izmjeneustava.com u kontekstu da je neophodno dodatno animirati građane BiH, kako bi se pregovori koji su u toku odvijali u interesu demokratske Bosne i Hercegovine, zasnovanoj na vladavini prava i temeljnim ljudskim pravima i slobodama, gdje se moraju uključiti organizacije civilnog društva i građani Bosne i Hercegovine. Dosadašnji tok pregovora međunarodnih predstavnika sa domaćim političkim liderima nije produktivan niti je utemeljen na evropskim demokratskim standardima koji važe u svim evropskim državama, saopćio je VKBI.

U drugom dijelu Skupštine obavljen je izbor predsjednika i generalnog sekretara VKBI, radi isteka mandata, na mandatni period 2022-2025. godine. Skupšina VKBI je jednoglasno za predsjednika reizabrala prof. dr. Nedžada Mulabegovića, a za generalnog sekretara mr. sc. Emira Zlatara.

Na upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, Skupština je za člana Upravnog odbora imenovala dr.sc. Muhameda Mujakića, doktora pravnih nauka (rođen 1981. godine).