Sa 13 glasova protiv, sedam za i pet suzdržanih nije usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2019. godinu.

Sa 27 glasova za usvojen je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Skupština nije usvojila ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS za 2019. godine. Protiv ovog izvještaja bilo je devet zastupnika, 10 je suzdržano a sedam zastupnika glasalo je za usvajanje ovog izvještaja.

Podsjećamo, nakon neusvajanja izvještaja trebala bi uslijediti smjena i rukovodstava ustanova čiji izvještaji nisu dobili podršku zastupnika u Skupštini KS.

Usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" za 2019. godinu sa 27 glasova za i tri suzdržana.

Skupštinski zastupnici nisu podržali Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsu pomoć KS za 2019. godinu. Protiv usvajanja ovog izvještaja bilo je 11 zastupnika, devet je bilo suzdržano a sedam protiv.

Izvještaj nije usvojen iako je Hitna pomoć, prema objavi direktora Adema Zalihića na Facebooku, poslovala pozitivno, te je Federalni ured za reviziju javnih institucija dao pozitivno mišljenje za 2019. godinu. Također u 2019. godini otvoren je punkt Hitne pomoći na području općine Centar, zatim je pokrenuta akcija instalacije AED uređaja širom KS, a kroz edukativni centar je prošlo preko 3.000 ljudi, te je uspostavljena i hitna pomoć na motoru.

Usvojeni su izvještaji JU Zavod za javno zdravstvo KS za 2019. godinu kao i izvještaj JU Zavod za medicinu rada KS.

Zastupnici nisu podržali ni Izvještaj o radu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS,kao ni izvještaj JU Zavod za bolesti ovisnosti KS za 2019. godine.

Skupština nije usvojila izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja KS. Protiv ovog Izvještaja glasalo je devet zastupnika, isto tolio bilo je i suzdržano, a 10 zastupnika glasalo je za.

Protiv izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Apoteke Sarajevo za 2019. godine glasalo je 12 zastupnika, dok je šest bilo suzdržano, tako da ni ovaj izvještaj nije usvojen.

"Pao" je i izvještaj o poslovanju JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata UNSA za 2019. godinu, kao i izvještaj Zavoda za sportsku medicinu KS.

Podsjećamo, ranije Skupština KS nije usvojila ni izvještaj o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.