Imajući u vidu da je u toku posljednji mjesec važenja Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH za period juli-septembar 2019. godine, Ministarstvu finansija BiH je pripremilo prijedlog Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH za period oktobar-decembar 2019. godine. Potvrđeno je to Faktoru u Ministarstvu finansija i trezora BiH, uz naglasak da je Vijeće ministara BiH je nadležno za donošenje Odluke o privremenom finansiranju.

- Urađeno je to na bazi jedne četvrtine budžeta za finansiranje institucija BiH za 2018. godinu, koji će shodno utvrđenoj procedui dostaviti na usvajanje Vijeću ministara BiH - kažu u Ministarstvu. 

S obzirom na aktuelno stanje u državi, da Parlament ne zasjeda i ne donosi odluke, da novi saziv Vijeća još nije konstituiran... , zamolili smo i za pojašnjenje šta zakon predviđa  u ovakvim situacijama i do kada država može funkcionirati na osnovu odluka o privremenom finansiranju. Pozivajući se na Zakon o finansiranju institucija BiH, u Ministarstvu objašnjavaju da, ako Parlamentarna skupština BiH prije početka fiskalne  godine ne usvoji Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza, finansiranje institucija BiH bit će privremeno sve do stupanja na snagu tog zakona.

Privremeno finansiranje, s ciljem obavljanja aktivnosti zakonski utvrđenih budžetskih korisnika, vrši se u iznosu do jedne četvrtine budžeta za finansiranje institucija BiH, u skladu s posljednjim zakonom o budžetu institucija, usvojenim u Parlamentu, o čemu Vijeće ministara BiH donosi posebnu odluku.

U Zakonu o finansiranju institucija BiH je navedeno i da Parlamentarna skupština BiH usvaja zakon o budžetu do 31. marta svake godine. Ako se budžet za tekuću fiskalnu godinu ne usvoji do 31. marta tekuće godine, realizirat će se samo tekući rashodi koji su regulirani ovim zakonom, o čemu Vijeće ministara BiH donosi posebnu odluku.