Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić u obraćanju  vatrogascima i gostima kazao je da je ponosan što je vatrogasna jednica, koja postoji 125 godina, prvi put značajnije popunjena mladim vatrogascima osposobljenim za izvršenje svih zadataka i profesionalnih obaveza.

- Samo dobro opremljena i uvježbana, ali i popunjena, profesionalna vatrogasna jedinica može zaštititi živote naših građana i materijalna dobra. Da bi danas izvršili ovako impresivnu smotru trabalo je načiniti čitav niz koraka, počevši od opremljenosti i uvježbanosti do finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju. Stoga koristim priliku da se zahvalim Vladi KS na podršci - kazao je Brkanić.

Prijemom 70 mladih vatrogasaca starosna struktura jedinice bit će znatno popravljena kao i njena mobilnost i funkcionalnost da efikasno izvrši postavljene zadatke.

- Sretan sam jer je 70 Bosanaca i Hercegovaca ostalo u našoj zemlji da svojom hrabrošću, znanjem i vještinama pokažu čvrstu opredjeljenost da čuvaju domovinu i njene resurse te da primarno brinu o sigurnosti ljudi, štite imovinu i živote naših građana - kazao je Brkanić.

Podsjetio je da se Profesionalana vatrogasna jednica KS brojnim akcijama pomoći iskazala na gašenju požara na području Konjica, Jablanice, Nacionalog parka Blidinje, ali i akcijama spašavanja u Republici Turskoj i Republici Sloveniji, te da je po opremljenosti i uvježbanosti bila na nivou najrazvijenijih zemalja.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić u obraćanju vatrogascima kazao je da raduje činjenica da će mladi vatrogasci časno, odgovorno i hrabro dorinijeti ukupnom poboljšanju životnog ambijenta na području KS spašavajući građane i njihovu imovinu.

- Drago mi je da mogu svedočiti kontinuiranoj podršci Vlade KS, kroz opremanje Profesionalne vatrogasne jedinice, njenom kapacitiranju ljudskim resursima i sistemskoj edukaciji i osposobljavanju – kazao je Okerić.