Zahtjev je dostavljen Predsjedništvu s prijedlogom za donošenje odluke i davanja ovlaštenja Ministru odbrane za angažman Oružanih snaga.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH uvijek su spremne u skladu sa raspoloživim resursima pomoći civilnim strukturama vlasti u kriznim i drugim situacijama, kaže se u saopćenju Ministarstva odbrane BiH.