Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić precizirao je da su smijenjeni oni koji su prošle godine imali negativan finansijski rezultat.

Na njihova mjesta već sutra će biti imenovani novi ljudi, koji su, kako je rekao Pašalić, "stručni, a ne politički ljudi".

Smijenjeni su direktori u organizaconim jedinicama – Borja Teslić, Doboj, Rasadnik u Doboju, Vrbanja Kotor Varoš, Zelengora Kalinovik, Drina Srebrenica, Milići, Centar za gazdovanje kršom Trebinje, Majevica Lopare i Ognjište na Jahorini.

Ukupan gubitak koji su ostvarili u prošloj godini bio je oko 5,3 miliona KM.

- Ovo je prekretnica kada je u pitanju poslovanje Šuma Srpske, jer prvi put je na neki način, Vlada i ovo ministarstvo dobilo zeleno svjetlo da izvrši kadrovske promjene, a da na prvo mjesto stavlja stručnost i njihovu sposobnost upravljanja, a ne političku pripadnost – dodao je Pašalić.

On je poručio da se samo na ovaj način može konsolidovati stanje u Šumama RS.

- I druga javna preduzeća će biti tretirana na sličan način – dodao je Pašalić.