- Naglašavamo da Vlada Kantona nije odgovorila na naš akt broj: 2100/22 od 26. decembra, odnosno nije udovoljila zahtjevu Koordinacije sindikata da se svim radnicima u 2023. godinu plaće povećaju u netto iznosu od 120 KM, počev od 1. januara 2023. godine. Odluka Koordinacije sindikata o organizaciji i realizaciji štrajka bit će dostavljena organima sedam sindikata na dalje postupanje – navodi se u saopćenju Koordinacije sindikata te se dalje dodaje:

- Potpisnici Odluke o štrajku, predsjednici sedam sindikata, obavezali su se na organima sindikata koje predstavljaju, da se predloži donošenje odluka o štrajku u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva, u kojima sindikati koji čine Koordinaciju osam sindikata imaju sindikalne podružnice, a u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o štrajku, pravilima o štrajku, kolektivnim ugovorima i drugim pozitivnim propisima kojima su regulisana pitanja organizacije i realizacije štrajka.

Štrajk se organizuje i realizira kao metod sindikalne borbe iz razloga što se njime iskazuje opće nezadovoljstvo odnosom poslodavaca prema radnicima te s tim ciljem štrajkom se traži ispunjenje samo jednog zahtjeva: povećanje plaća svim radnicima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva u 2023. godini u netto iznosu od 120 KM počev od 1. januara 2023. godine – stoji u saopćenju.

Kako se dalje navodi "štrajk upozorenja će početi u ponedjeljak, 23. januara 2023. godine u 11.55 sati i trajat će 60 minuta, tj. do 12.55 sati".

VEZANI TEKST - Zornić: Tražimo od Forte da povećaju plaće za 120 KM, u suprotnom paralizirat ćemo KS

- Ukoliko se zahtjev iz Odluke o štrajku ne ispuni do okončanja štrajka upozorenja od 23. januara 2023. godine bit će organiziran i realiziran generalni štrajk, nakon što se za to steknu svi zakonski uvjeti. Tokom trajanja štrajka proces rada u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva, u kojima sindikati koji čine Koordinaciju osam sindikata imaju sindikalne podružnice će se odvijati u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa propisima kojim se definiše obavljanje poslova na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka.

Još jednom pozivamo poslodavce da do 31. decembra 2022. godine isplate jednokratnu novčanu pomoć za sve radnike u iznosu od 1.080 KM i da sa ovlaštenim predstavnicima sedam sindikata koji čine Koordinaciju sindikata potpišu akte kojim se garantuje povećanje plaća svim radnicima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva u 2023. godini u netto iznosu od 120 KM počev od 1. januara naredne godine – navodi se u saopćenju Koordinacije sedam sindikata u KS.

Na kraju iz Koordinacije sindikata dodaju da "imajući u vidu da je Sindikat UNSA odbio potpisati Odluku o štrajku, obavještavamo javnost i članstvo sindikata da od danas - 28. decembra 2022. Koordinacija sindikata ne djeluje u ime radnika UNSA te da Sindikat UNSA više nije članica Koordinacije sindikata".