Prema podacima udruženja proizvođača ACEA, u 26 zemalja EU-a, bez Malte, u januaru je registrovano više od 760.000 novih automobila. To je 11,3 posto više nego na početku prvog prošlogodišnjeg mjeseca.

Jedini izuzetak od ovog pozitivnog trenda ja Njemačka u kojoj je prodaja pala 2,6 posto. S druge strane, najveći rast je imala Španija.