Ovim sporazumom odabrat će se izvođač radova za period od četiri godine, što će omogućiti da se, odmah nakon rješavanja svakog predmeta imovinsko-pravne prirode i izdavanja građevinskih dozvola, odmah započnu radovi bez čekanja na tenderske procedure.

Rok za prijavu je 45 dana, a na ovaj način odblokirani su procesi na realizaciji jednog od najznačajnijih projekata u Kantonu Sarajevo.