Suvara, koji se nije pojavio na izricanju presude, proglašen je krivim da je, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), u maju i junu 1992. silovao dvije žene bošnjačke nacionalnosti.

Vijeće je utvrdilo da je Suvara u maju pod prijetnjom odveo iz kuće S-1 u naselju Luke i natjerao je da uđe u kanal, gdje ju je silovao. Kako se navodi u presudi, optuženi je 30. juna u naselju Čukure pucajući došao u kuću S-2, koja je tu bila sa suprugom, te tražio od njih novac. Dodaje se da je S-2 odveo na livadu, gdje je prema njoj nečovječno postupao i silovao je.

Vijeće je ocijenilo da je krivica utvrđena na osnovu svih izvdenih dokaza, a posebno priznanja optuženog za drugu tačku optužnice. Vijeće nije poklonilo vjeru optuženom kada je negirao prvu tačke optužnice.

Predsjedavajući Vijeća Davorin Jukić kazao je da je od otežavajućih okolnosti cijenjena težina djela i upornost optuženog, kao i ranija osuđivanost.

- Od olakšavajućih okolnosti Vijeće je uzelo u obzir da je optuženi u to vrijeme bio mlađi punoljetnik te da je izrazio kajanje i priznanje za tačku dva - kazao je Jukić.

On je rekao da je Suvara bio optužen po Krivičnom zakonu BiH, a da ga je Vijeće proglasilo krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva po zakonu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je važio u to vrijeme i koji je blaži po počinioca.

Jukić je dodao da je Vijeće intervenisalo u pogledu činjeničnog opisa optužnice, ispuštajući sve što je nedokazano i suvišno. Vijeće nije moglo utvrditi da je Suvara odgovoran za mučenje, jer njegove radnje nisu dosegle prag za to djelo.

Odbijen je prijedlog odbrane da se optuženom izrekne jedinstvena kazna zatvora, jer za to nisu ispunjeni uvjeti.

Oštećeni su upućeni na parnicu, jer kako je rekao Jukić, podaci iz krivičnog postupka ne pružanju osnovu za dosuđivanje naknade.

Na izrečenu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba, piše Birn.