Tužilaštvo BiH federalnog pravobranioca saslušalo je kao odgovornu osobu Pravobranilaštva FBiH, kao oštećenu stranu u ovom slučaju. 

VEZANI TEKST - Pogledajte svjedočenje federalnog pravobranioca u predmetu Respiratori

On je odgovarajući na pitanja državnog tužioca Mirze Hukeljića kazao da je uloga Federalnog pravobranilaštva zastupanje pred sudovima svih pravnih osoba koje se finansiraju iz budžeta Federacije BiH, a koje nemaju odgovrno lice, odnosno direktora, kao i zaštita imovine Federacije. 

Kazao je da je svaki ugovorni organ koji se finansira iz budžeta dužan za svaki ugovor koji zaključuje dužan pribaviti mišljenje Pravobranilaštva.

U slučaju nabavke 100 respiratora iz Kine, koje je posredstvom Srebrene maline za potrebe Federacije BiH nabavljala Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), kako je kazao, prije zaključivanja ugovora nije im dostavljeno ništa. 

Njima je, kako je dalje naveo, "nakon što je procurila vijest"o nabavci respiratora posredstvom kurira dostavljen neki dopis kojim se traži njihovo mišljenje o mogućnosti raskidanja tog ugovora, odnosno da ga se proglasi ništavnim.

Nejasni odgovori svjedoka

Nakon što se nije mogao jasno izjasniti ko im je to dostavio, na pitanje tužioca je li to bio dopis Vlade FBiH, odgovorio je potvrdno.

Rekao je da su oni Vladi 14. maja 2020. godine dostavili odgovor u kojem su naveli kako oni (Pravobranilaštvo) ne mogu raskinuti ugovor, već da to mogu učiniti samo ugovorne strane, kao i da se ne mogu izjasniti o samom ugovoru jer im nije dostavljen i tražili da se ugovorne strane obavežu da im to dostave.

Kako je dalje naveo, 22. maja su im iz FUCZ-a dostavili tražene dokumente, a to su bili Prijedlog odluke o izuzeću od Zakona o javnim nabavkama, Odluka o izuzeću od Zakona o javnim nabavkama, te ugovor o kupovini 100 respiratora sklopljen između FUCZ-a i Srebrene maline. 

Nakon što im je ugovor dostavljen, kako je kazao, dali su mišljenje da je on manjkav iz razloga što su respiratori unaprijed plaćeni 100 posto, odnosno prije nego što je roba došla i što nije postojala nikakva garancija da će roba biti isporučena. 

Jelka Milićević s braniteljicom

Na pitanje tužioca je li uobičajeno da se na ovaj način to radi, svjedok je kazao kako je "to prvi put da je to tako rađeno jer je izbjegnut Zakon o javnim nabavkama".

Svjedok je na pitanja tužioca odgovarao jako nemušto i nerazgovjetno, te mu je tužilac u više navrata morao ponoviti već postavljena pitanja za koja je govorio da ih ne razumije, ili je koristio uzrečice poput "e!" ili "je", ili je tvrdio da je to "već kazao" iako nije, tako da je cijelo svjedočenje bilo dosta mučno za pratiti.

Tužilac je u više navrata svjedoku kazao: "Ne pitam Vas to" ili "doći ćemo do toga", a sutkinja Džemila Begović je svjedoka u više navrata upozorila da ne priča istovremeno sa tužiocem zbog tonskog snimanja, a u jednom trenutku je čak i tužiocu kazala: "Ne sluša Vas svjedok", a kada je ponovo odgovarao ono što ga tužilac nije ni pitao, kazala je: "Opet Vi!".

Slično je bilo i prilikom unakrsnog ispitivanja odbrana optuženih, a naročito braniteljice Fikreta Hodžića Mirne Avdibegović koja je pitala svjedoka zbog čega je prilikom odgovaranja na pitanja tužioca kazao da je "izbjegnut Zakon o javnim nabavkama", kada u ugovoru piše da se radi o izuzeću od Zakona o javnim nabavkama, koji je sastavni dio Zakona o javnim nabavkama. Svjedok se ponovo spetljao i izbjegavao odgovor, a braniteljica je upozorila Sud da svjedok koristi neke zabilješke pisane rukom, te tražila od Suda da se to ili prikaže na grafoskopu ili zabrani svjedoku da to koristi, na što ju je on u jednom trenutku čak prestao i persirati, te je Avdibegović odustala od njegovog daljeg ispitivanja. 

Advokatica Mirna Avdibegović

Braniteljica Fadila Novalića Vasvija Vidović napomenula je kako je Tužilaštvo svjedoka pitalo o "uobičajenim postupcima", te ga pitala da li se i u vrijeme proglašenja stanja nesreće zbog pandemije radi o "uobičajenoj situaciji", na što je on kazao da se mora provesti postupak javnih nabavki.

Vidović je pitala je li mu poznato da postoji Agencija za javne nabavke koja je ovlaštena da daje uputstva, na što je on odgovorio potvrdno. Na pitanje jesu li mu poznate smjernice Evropske komisije, koja je dala direktive o postupanju u hitnim situacijama, kazao je da mu to nije poznato. 

Kazala je i da je svjedok u više navrata kazao da je dat avans, te ga pitala je li mu poznato da je ugovor u cijelosti ispunjen, na što je on kazao da "ne zna". 

Advokatica Fahrudina Solaka pitala je svjedoka da li je tačno da u svom odgovoru Vladi nigdje nisu spomenuli Zakon o javnim nabavkama koji danas spominje, te da su samo naveli smjernice u vezi sa obligacionim odnosima, na što je on odgovorio potvrdno.

Pitala je je li tačno da je rok za davanje mišljenja pravobranilaštva 30 dana ili čak i duže, na što je on kazao da je rok 15 dana. Nakon što ga je pitala da li se u praksi dešava da ugovorni organi čekaju i duže, kazao je kako "oni imaju puno posla i pokušavaju da to riješe što prije". 

Optuženi Fikret Hodžić pitao je svjedoka kako je moguće da ne zna je li ugovor ispoštovan, odnosno da su respiratori došli, kada "svaka ptica u BiH zna za to", kao i kako je to moguće ako je dužnost Pravobranilaštva da spriječi štetu.

- Jeste li se interesovali je li roba isporučena? - pitao je Hodžić.

I optuženi Fahrudin Solak pitao je svjedoka jesu li u Pravobranilaštvu u martu i aprilu 2020. godine radili ikako, na što je svjedok kazao da je "uvijek bio neko", a Solak je na to kazao. "Jeste, portir, a vi ste radili od kuće". 

Je li bilo pritiska na špeditera?

Nakon pravobranioca, na klupi za svjedoke pojavio se Adis Borovac, direktor firme DT Šped, koja je poslovala sa Srebrenom malinom u vezi s uvozom respiratora.

Kako je on danas kazao, po preporuci šefa carine, obratio im se Hodžić, koji je tražio usluge carinjenja robe, te da im je kazao da se radi o nekim respiratorima. 

Kazao je da su mu oni u firmi kazali šta je potrebno od dokumenata, ali da mu prilikom prvog susreta nisu spominjali da mu treba i dozvola Agencije za lijekove jer nisu to tada znali. To su mu rekli naknadno, u telefonskom razgovoru, na što im je on odgovorio da će to osigurati. Rekao je da im je dozvola dostavljena, da ne zna kada je to tačno bilo, ali da je bilo prije carinjenja. 

Kazao je i da im je faktura (kopija), koja nije bila uz robu kada je stigla, dostavljena putem emaila i da su je oni isprintali i dostavili carini. Također je kazao da mu nije poznato je li carini naknadno dostavljen original. 

Na pitanje advokatice Fikreta Hodžića, potvrdio je da su oni posredovali samo u carinjenju prvih 80 respiratora, kao i da na carini nije bilo nikakvih problema. 

Hodžić je pitao svjedoka "je li tačno da za preostalih 20 nisu radili jer su imali ogroman pritisak", na što je svjedok kazao kako "ne bi odgovarao na to pitanje". 

Fikret Hodžić

Nakon saslušanja svjedoka, Tužilaštvo je počelo sa ulaganjem materijalne dokumentacije, ali je "zapelo" na pitanju ulaganja hard diskova na kojima su pohranjeni podaci sa oduzetih mobitela, računara i laptopa, koje Tužilaštvo želi uložiti integralno, a na što odbrana prigovara jer oni nisu imali uvid u sve što se na tim medijima nalazi.

Tužilac Hukeljić je pokušao objasniti da se u cjelokupnom sadržaju nalaze i privatne stvari osoba od kojih su oduzeti telefoni i računari, te uvjeravao Sud da ne može izdvojiti iz toga samo ono što je prezentirano u sudnici, nakon čega je sutkinja Begović kazala da će odluku donijeti nakon konsultacija sa stručnim osobama. 

Suđenje će biti nastavljeno u petak, kada je planiran nastavak ulaganja materijalnih dokaza Tužilaštva, te saslušanje svjedoka Marija Glibića, savjetnika ministrice finansija FBiH, kojeg je ranije saslušalo Tužilaštvo, a po molbi dopremijerke Jelke Milićević ispitat će ga direktno i njena odbrana, kao svjedoka odbrane.