Kako se navodi u Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji, putni troškovi u zemlji se uglavnom odnose na obavljanje poslovnih zadataka iz mjerodavnosti Instituta (pregled i certifikacija proizvoda namijenjenih za rad u prostorijama ugroženim od eksplozije) kao i različite obuke i sastanke, dok su službena putovanja u inozemstvu realizirana u svrhu sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i sastancima.

Revizijom putnih troškova uočeno je da je direktor Instituta Aleksandar Cincar učestalo koristio svoje vozilo u službene svrhe.

- Iako Institut posjeduje dva službena vozila te je internim Pravilnikom o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila definirano kako direktor Instituta ima pravo na korištenje službenog automobila 24 sata, utvrdili smo kako je tokom godine, u najmanje devet navrata, direktor koristio vlastito vozilo u službene svrhe - stoji u izvještaju.

Dodaje se kako su se putovanja uglavnom odnosila na inozemne relacije.

- U vrijeme korištenja vlastitog vozila u službene svrhe, uvjerili smo se kako je službeno vozilo Instituta bilo ispravno i na raspolaganju. Smatramo kako bi vlastito vozilo u službene svrhe bilo opravdano koristiti samo u iznimnim i nepredviđenim slučajevima, kada ne postoji mogućnost korištenja službenog vozila Instituta. Prilikom korištenja vlastitog vozila trebalo bi voditi računa i o finansijskom aspektu ovakvog angažmana. Preporučujemo Institutu da preispita praksu učestalog korištenje vlastitih vozila u službene svrhe.

Revizori su naveli i to da je Institut 2019. godine angažirao devet osoba po ugovoru o autorskom djelu (18.448 KM) te dvije osobe po osnovu ugovora o djelu (2.400 KM). Četiri osobe (ukupno 2.278 KM) angažirane su na sistematizirana radna mjesta, odnosno za poslove lektoriranja i prevođenja.

- Navedeni poslovi u cijelosti odgovaraju opisu poslova saradnika za lektoriranje i prevođenje koji su stalno uposleni u Institutu.

Ostali ugovori se odnose na angažiranje eksperata radi ocjenjivanja usklađenosti u području protueksplozivne zaštite te stručnu analizu izvješća i prijedloga radi donošenja odluka o izdavanju ili povlačenju certifikata/stručnih mišljenja.

- Institut bi trebao detaljno analizirati angažman osoba putem ugovora o djelu, a posebno za poslove koji predstavljaju obavljanje redovnih poslova iz mjerodavnosti Instituta za koje institut već ima uposlene osobe - navodi se u preporuci revizora.