Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) pregledom finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije, utvrdila je da je SNSD u Programu utroška sredstava za 2019. godinu planirao troškove u iznosu od 3.035.000 KM, od čega se dio u iznosu od 1.964.000 KM odnosi na režijske troškove. Drugi dio u iznosu od 1.071.000 KM planiran je za kupovinu automobila, poslovnog prostora, nabavku opreme i izmirivanje obaveza za izgradnju poslovnog objekta za stranku, navodi se u revizorskom izvještaju, te dodaje kako je u godišnjem finasijskom izvještaju stranka iskazala troškove u iznosu od 1.647.311,61 KM.

SNSD kod pojedinih vrsta troškova nije se pridržavao programa utroška sredstava, pa je potrošio više novca nego što je predviđeno.

- Programom utroška sredstava za 2019. godinu stranka je planirala troškove reklame i propagande u iznosu od 50.000 KM. U poslovnim knjigama ovi troškovi iskazani u iznosu od 81.370,84 KM, što je za 31.370,84 KM više od planiranog iznosa. Troškovi platnog prometa planirani su u iznosu od 6.000 KM, a ostvareni u iznosu od 6.821,10 KM, odnosno više od plana za 821,10 KM – piše u izvještaju.

Revizori su naveli i to da stranka u Programu utroška sredstava za 2019. godinu nije planirala troškove advokatskih usluga, ostale rashode, troškove sudskih i drugih sporova i rashode prethodnih godina.

- Stranka je u 2019. godini ostvarila troškove advokatskih usluga u iznosu od 319,41 KM, ostale rashode u iznosu od 220 KM, troškove sudskih i drugih sporova u iznosu od 600 KM i rashode prethodnih godina u iznosu od 19.254,11 KM.

Također se navodi da je programu utroška sredstava SNSD planirao sredstva za kupovinu automobila u iznosu od 150.000 KM, a u istu svrhu je utrošio sredstva u iznosu od 170.000 KM.

- S obzirom na to da stranka sredstva nije utrošila u skladu sa Programom utroška sredstava za 2019. godinu, prekršila je odredbe člana 4, stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka – navodi se u izvještaju Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka.