To je u skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine u Gradu Mostaru.

Centralna izborna komisija BiH će u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom uputstvu izvršiti provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, nakon čega se stiču uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija, odnosno listi nezavisnih kandidata, saopćeno je iz CIK-a.