Plaće 11.200 uposlenika u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odobrila povećanje minimalne satnice sa sadašnjih 2,50 KM na 2,70 KM, bit će više u prosjeku za 100-120 KM, rekao je za Faktor Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH. Kaže da primjena sporazuma počinje od 1. marta ove godine.

Sada plaće iznose od 1.050 KM do 1.220 KM

- Okončan je jedan složen i dugotrajan pregovarački proces u kome se usaglašavao tekst kolektivnog  ugovora u oblasti rudarstva u FBiH. Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH je dala saglasnost za  povećanje minimalne satnice koja se koristi kao osnovica za obračun svih plaća u svim rudnicima uglja u FBiH, u visini od osam procenata. Ako gledamo visinu prosječne plaće u rudnicima uglja u FBiH, koji posluju i rade u sastavu Koncerna, znamo da u šest rudnika, izuzimajući rudnik uglja Gračanica Gornji Vakuf, imamo plaće od 1.050 KM do 1.220 KM - rekao nam je Husić.

Dodaje da će svaki zaposleni u rudnicima uglja dobiti uvećanu neto plaću za osam procenata, u odnosu na sadašnju visinu svoje plaće.

- Povećanje plaća će biti u prosjeku 100-120 KM. Primjena ove uvećane minimalne neto satnice počinje, po sporazumu koji je postignut, od 1. marta ove godine i primjenjuje se u naredna 24 mjeseca. Isto tako je Sporazum ponudio povećanje plaće za osam posto i u rudniku uglja Gračanica, Gornji Vakuf. Može se kazati da je taj centralni, elementarni zahtjev granskih, reprezentativnih sindikata ispunjen u završnici ovog pregovaračkog procesa. Sporazum se može doživljavati i kao izazov za vrijeme koje je pred nama. Trebat će u rudnicima uglja u FBiH izvršiti realizaciju određenih investicionih projekata koji će učiniti rad sigurnijim, humanijim. Radnika u rudniku učiniti produktivnijim. Trebat ćemo uraditi kvalitetan plan - govori Husić.

Da li je bilo vezivanja povećanja satnice sa cijenom struje

Upitali smo Husića da li se povećanje satnice vezuje za povećanje cijene uglja u FBiH, a samim tim i više cijene električne energije.

- Ma nije se povezivalo. Nismo niti jednom u završnici socijalnog dijaloga to spomenuli. Niti jedan socijalni partner se nije osvrtao na to - rekao nam je Husić.

Govoreći o broju uposlenih u rudnicima u FBiH, Husić kaže da je u sastavu koncerna 8.200 radnika.

- Kada dodamo rudnik Banovići, ukupno ih je 11.200 uposlenih koji će na osnovu kolektivnog ugovora dobiti povećanje plaća za osam posto - kaže Husić.