Dok je evropska sigurnost u cjelini ugrožena ratom u Ukrajini, generalpukovnik Houdet je istakao važnost mira i stabilnosti u ovom regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini. Rekavši to, on je istakao da je kao operativni rukovodilac operacije EU Althea u BiH veoma odlučan da angažira kapacitete EUFOR-a da spriječi bilo kakve pokušaje mogućih akcija koje bi dovele do nestabilnosti u BiH, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.

U ime ministra odbrane BiH i načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, brigadir Fako je iskoristio priliku da se zahvali generalpukovniku Houdetu na podršci u donaciji od 10 miliona eura za deminerski bataljon Oružanih snaga BiH. Pored toga, brigadir Fako je u ime ministra odbrane BiH uputio poziv generalpukovniku Houdetu da posjeti odbrambene institucije u BiH.