- Po nama, cijela procedura se, ako bismo je opisivali dvjema riječima, svodi na to da Upravni odbor PIC-a bira visokog predstavnika, a Vijeće sigurnosti UN-a ga odobrava ili potvrđuje - istakao je Kalabuhov.

On je napomenuo da i u rezolucijama Vijeća Evrope iz perioda kada je BiH primana u sastav te međunarodne organizacije, Rezolucija 234 u tački 5 propisuje ovu proceduru imenovanja visokog predstavnika.

Govoreći o odluci bivšeg visokog predstavnika za BiH Valentina Inzka da nametne zakon o zabrani negiranja genocida, Kalabuhov je ocijenio da je ova odluka bila pogrešna, ističući da su bonska ovlaštenja zastario mehanizam, instrument koji ne treba da se upotrebljava u suverenoj državi.

- Nažalost, naši zapadni partneri tumače situaciju u tom smislu da su bonska ovlaštenja univerzalno sredstvo koje može upotrebljavati visoki predstavnik - rekao je Kalabuhov za ATV.

Prema njegovim riječima, čak i najslobodnije i najšire tumačenje bonskih ovlaštenja ne dozvoljava da se donose mjere koje se tiču zakonodavstva.

- To je posao za odgovarajuće institucije BiH i drugi razlog zbog kojeg mi se čini da je odluka Valentina Inzka bila pogrešna jeste da ona nije bila motivisana interesima izbalansiranog pristupa, nego nekim drugim interesima, a među njima ja sumnjam i na neke moralne interese samog gospodina Incka - kaže Kalabuhov.

Ruski ambasador u BiH je rekao da visoki predstavnik treba da odražava usaglašene stavove konstitutivnih naroda i građana BiH.

- Način na koji je Inzko upotrijebio bonska ovlaštenja je neosnovan i, kako smo već ukazali, doveo je do krize, ne samo u BiH, već i u cijelom balkanskom regionu - istakao je Kalabuhov.

On je rekao da glavna uloga visokog predstavnika nije u osiguravanju kretanja BiH ka evropskim institucijama, o čemu Ruska Federacija neprestano govori, već je to zadatak čelnika delegacija EU-a i odgovarajućih struktura i organa u BiH.

- Glavni zadatak visokog predstavnika je realizacija Dejtonskog mirovnog sporazuma i, po nama, visoki predstavnik ne treba da osigura ulazak BiH u EU, nego prvenstveno da riješi egzistencijalno pitanje uspostavljanja povjerenja, strpljenja, mira u BiH, na osnovu čega će sami građani BiH određivati svoje vanjskopolitičke prioritete - istakao je Kalabuhov.

On je naveo je da se OHR, pa i sama figura visokog predstavnika, pretvorila u kočnicu na putu samostalnog, suverenog razvoja BiH, zbog čega Ruska Federacija zagovara da OHR bude zatvoren i da narodi i građani BiH određuju svoju sudbinu.