U kabinetu premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića danas je održan sastanak sa predstavnicima generalnih direkcija odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu te politiku susjedstva i proširenja Evropske komisije (DG ECHO i DG NEAR).  Sastanku je pstiustvovao i ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljajić.

Premijer Ružnić i ministar Kljajić istakli su da Unsko-sanski kanton sam nosi teret migrantske krize u BiH već drugu godinu te da će istrajati u sporovođenju odluka Skupštine Kantona i volje građana da se privremeni migrantski kampovi BIRA i Miral dislociraju van naseljenih područja.

- Mi ćemo biti partneri EU da pomognemo u uspostavljanju kampa van naseljenih područja jer to će riješiti problem prihvata migranata u tranzitu kroz USK i za naredni period. Ono što očekujemo od EU jest pritisak na državne institucije da počnu upravljati migrantskom krizom i uspostave kampove duž rute kroz BiH. Na taj način osigurali bi i da se život lokalnih zajednica odvija normalno i ekikasan sistem pomoći migrantima u tranzitu - kazao je premijer USK.

Podsjetimo, na jučerašnjem sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK u proširenom sastavu, uz prisustvo predstavnika međunarodnih organizacija i Službe za poslove sa strancima, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH da hitno dislocira migrante, koji trenutno borave, u kampu Vučjak, u postojeće centre van Unsko-sanskog kantona, a koji imaju raspoloživog smještajnog kapaciteta.

Članovi Operativne grupe zahtijevaju i hitno izmještanje ad hoc formiranih centara iz urbanih zona gradova Bihać i Velika Kladuša, a u cilju održavanja opće sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na ovom području pod kontrolom.