Reagirajući na obilježavanje pravoslavne slave Sveti Sava u školama širom bh. entiteta RS, Salkić je istakao da je obilježavanje ove slave u školama direktan udar na provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Obilježavanje pravoslavne slave Sveti Sava kao školske slave u entitetu RS je najgrublji oblik narušavanja sekularnosti društvenog uređenja. Pravoslavna slava kao školska slava u ovom entitetu duboko vrijeđa vjerska i nacionalna osjećanja Bošnjaka muslimana, katolika Hrvata i svih drugih građana koji se ne osjećaju kao bosanski Srbi pravoslavci. Ustav entiteta RS predviđa obrazovni sistem bez diskriminacije član 38. u kome piše da "svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima".

Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju predviđa obrazovni proces bez diskriminacije član 10. u kome piše da "u osnovnom vaspitanju i obrazovanju ne može se vršiti diskriminacija učenika, nastavnika i ostalog osoblja škole na osnovu rase, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, na osnovu invalidnosti ili na bilo kom drugom osnovu" - navodi Salkić. 

Uprkos svemu navedenom, ističe on, nastavlja se obilježavanje slave Svetog Save u školama u entitetu RS što je bez sumnje diskriminacija na vjerskoj i nacionalnoj osnovi svih oni koji nisu bosanski Srbi pravoslavci.

- Zbog ove diskriminacije, ali i drugih oblika diskriminacije u obrazovnom procesu u entitetu RS svake godine sve je manje učenika Bošnjaka i Hrvata. Pozivam nastavnike, učenike i njihove roditelje Bošnjake da ne učestvuju u aktivnostima na obilježavanju slave Sveti Sava. Sigurno da nam je danas teško živjeti i opstati u ovom ambijentu u entitetu RS, ali naša je obaveza da nastavimo našu borbu svako na svoj način.

Obilježavanje ove slave u školama direktan je udar na provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nažalost OHR i OSCE svih ovih godina bez konkretne reakcije posmatraju diskriminaciju povratnika i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane vlasti u entitetu RS. Svojim ne djelovanjem mogu se smatrati saučesnicima u procesu pravoslavizacije obrazovnog procesa u entitetu RS i provođenju diskriminacije nad povratnicima.

Da je OHR, ali i OSCE na vrijeme reagovao i da su imali volju i spremnost da spriječe pravoslavizaciju i diskriminaciju u obrazovnom procesu u RS povratnici danas u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ne bi prolazili kroz najgori oblik diskriminacije u mirnodopskim okolnostima. OHR i OSCE imju obavezu da reagiraju i otklone diskriminaciju nad povratnicima jer je visoki predstavnik nametnuo amandmane na Ustav entiteta RS i ostavio Bošnjake bez mogućnosti da utječu na procese u entitetu pa tako i da spriječe provođenje diskriminacije povratnika od strane vlasti entiteta RS - zaključuje Salkić.